Over MIBESA

Alexandra Tempelman-Bobbink

Mijn doelgroep

MIBESA begeleidt afdelingshoofden en teamleiders bij gemeenten en waterschappen in Oost, Midden en Noord Nederland bij procesoptimalisatie en strategievorming, maar ook bij implementatie van nieuwe wetgeving. Mijn begeleiding bestaat uit:

  • Het bijdragen aan een verandering in de mindset van medewerkers, waardoor zij ook over de grenzen van hun eigen afdeling gaan kijken.
  • Het geven van advies en ondersteuning vanuit mijn ervaring als procesmanager/kwartiermaker procesmanagement en als klankbord en als coach van medewerkers.
  • Het begeleiden naar succesvol strategisch sturen op verschillende onderwerpen, thema’s en projecten, binnen je organisatie. Ik gebruik een integrale aanpak en zet programma’s op voor onderwerpen en projecten. Zodat de samenhang inzichtelijk wordt. En gestuurd kan worden op tempo, daadkracht, budget en samenwerking. Ik werk in overleg met medewerkers voor een gedragen resultaat. Met deze aanpak vergroot je het strategisch vermogen van je organisatie en bereik je de doelstellingen zeer effectief.

Mijn ervaring

Ik kan hulp bieden op gebied van procesmanagement en integraal werken, op gebied van duurzaam werken en op gebied van strategie vorming voor duurzaam werken, door meer dan 10 jaar werkervaring als procesmanager, projectleider, en manager in een proces gestuurde waterschaporganisatie, Regge en Dinkel. Deze organisatie behaalde als één van de uitzonderingen in Nederland, de hoogste INK-ranking in 2013 (dat is een kwaliteitskeuring op gebied van procesmatig werken).

Ik heb veel ervaring in het aansturen en vormen van samenwerking binnen en tussen publieke organisaties. In procesteams, in netwerkorganisaties, en in andere samenwerkingsverbanden tussen waterschappen en gemeenten. (zie mijn linkedIn profiel)

Met mijn passie voor het beschermen van natuur en grondstoffen heb ik een natuurlijke drive om aan een duurzame leefomgeving te willen bijdragen. En met mijn openheid om mensen te ontmoeten, en te netwerken heb ik een verbindende kracht, die ik graag gebruik om onze leefomgeving duurzamer te maken.

Ik onderhoud een actieve binding met de Wageningen Universiteit. Ik heb intervisiegroepen opgestart en stuur deze aan, om de impact van Wageningse ingenieurs, op het verbeteren van onze leefomgeving, te verhogen en van elkaar te leren. Ook ben ik actief in een werkgroep waarmee we tweejaarlijks een netwerk- en thema/kennis avond organiseren voor Wageningse ingenieurs in Oost Nederland.

Mijn overtuiging

Ik geloof in het implementeren van procesmatig werken, om daarmee duurzame samenwerking te bereiken. Om daarmee milieubewustzijn te stimuleren en te werken aan een duurzame leefomgeving.
Om de mindset van medewerkers te richten op continue verbetering (procesoptimalisatie), waarbij mens-gericht wordt gewerkt, fouten mogen worden gemaakt om van te leren, en een bewust oog voor natuur, milieu en leefomgeving ontstaat. En kansen worden gezien en aangegrepen voor verbetering in samenwerking in en tussen overheidsorganisaties.
Omdat de gemeenten en waterschappen zo’n belangrijke rol spelen in de duurzame inrichting van ons leefmilieu.

Mijn missie

Het is mijn missie om verandering teweeg te brengen om een samenleving te creëren, die een duurzame afstemming heeft met het milieu, en daarmee de ecologische voetafdruk van mens en samenleving te verkleinen.
Ik streef ernaar milieubewust samenwerken te stimuleren en realiseren, op gebied van water, bodem, milieu en leefomgeving, voor overheid en bedrijfsleven.
Ik wil graag de mensen bewust maken van te veranderen gedrag en de positieve impact daarvan laten zien, die het op hun eigen leven en op het leefmilieu heeft.

Ik leef mijn droom. Ik heb een bedrijf opgericht voor milieubewust samenwerken en om een duurzame verbetering te realiseren: MIBESA, De Duurzame Verbetering. Om een grotere impact te hebben op duurzame verbetering voor natuur en mensen. Om samen te werken met allen die net als ik verandering teweeg willen brengen, door bewustwording en gedragsverandering te bevorderen ten behoeve van een mensheid die leeft in duurzame samenleving met natuur en milieu.