Diensten

Wat kan MIBESA voor u doen?

Zoekt u tijdelijke ondersteuning van werk binnen de gemeente, het waterschap of de provincie?

Ik ben een enthousiaste kwartiermaker en verbinder, met passie voor een duurzame leefomgeving. Inspirator en coach voor het verbeteren of opzetten van samenwerking binnen of tussen organisaties. Met ervaring in projecten met burgerparticipatie.

Wat kan MIBESA voor u doen:

  • coaching van medewerker en team
  • procesbegeleiding voor overheidsorganisaties in transitie
  • strategisch advies
  • optreden als projectleider of teamleider voor opdrachten op gebied van duurzame verbetering.
  • Implementatie van duurzaamheid en milieubewustzijn binnen uw organisatie.

MIBESA organiseert in co-creatie met ervaren professionals de ondersteuning die u wenst.
Met enthousiasme kwartier maken en verbinden, met passie voor een duurzame leefomgeving. Inspireren en proces begeleiden van verbeteren of opzetten van samenwerking binnen of tussen organisaties. Met ervaring in projecten met burgerparticipatie.
Expert voor ondersteuning van overheidsorganisaties.

quote

‘Ik heb Alexandra Tempelman van MIBESA in 2014 als projectleider meegemaakt binnen een projectgroep die tot doel had om het vergunningenbeheer en –advies van een vijftal waterschappen slimmer te organiseren en elkaars expertise beter te benutten. Dit heeft geresulteerd in een degelijk, goed onderbouwd en breed gedragen voorstel. Haar inzet en enthousiasme werkten bovendien aanstekelijk. Alexandra is een fijne persoonlijkheid om mee samen te werken.’

Mark-Nijjhuis
Mark Nijhuis
waterschap Vechtstromen